köp bäst, 1 Deadpool Super Now 6 förundras KOTOBUKIYA Staty PVC 17cedpiza72181,till salu-Ny stil

Kulturminister Amanda Lind (MP) oroar sig över den nedåtgående trenden för läsning… 

Satelliter för 5G skickas upp, utan att de ens undersöker om livet på jorden tål den höga energin i 5G sändarteknik

Galleri

23 augusti 2019 14:24

Mer än 20 000 låga och medelstora orbit satelliter kommer att skickas upp över Nordamerika. Sedan tillkommer alla andra länders satelliter på olika nivåer över jorden.  Jag har inte lyckats hitta vilka frekvenser man kommer att använda i satelliter. Återkommer … Läs mer

Efter 30 år har ännu inte provokationsstudierna på elöverkänslighet kvalitetsgranskats

Galleri

Enligt SBU är provokationsstudier på elöverkänslighet grundforskning, därför kvalitetsgranskar inte SBU dessa provokationsstudier. Svar från SBU angående det vetenskapliga värdet av provokationsstudier som grundar sig på subjektiv bedömning. Två personer svarar från SBU: Person 1: ”Jag har aldrig hört talas … Läs mer

SSM och ICNIRP jämför mobilantenner med glödlampor

Galleri

ICNIRP är International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection är en intresseorganisation för teknikindustrin inom området trådlös teknik, där även militärens intressen inräknas som exempelvis elektromagnetiska vapen mm. Det är denna intresseorganisation som bestämt referensvärdena, 10 W/m2, för bland annat 2 GHz och … Genom att öppna ett konto hos oss samtycker du till att följa

Industrin har inte undersökt hälsoriskerna i 5G-tekniken

Avsnitt 2: Avsnitt 2: Särskilda villkor för kunder som spelar på Spelbörsen

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och samtliga kommuner, samt till politiker Det  finns väldigt många frågor kring hälsoriskerna med 5G och den trådlösa tekniken. Det är trots allt få personer i allmänheten, som har en teknikers och en fysikers kunskaper, för … utom beträffande spel som placerats efter kl

Länkar till information om 5G-systemet från Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

Detta galleri innehåller I månadsskiftet skulle den stora förändringen.

Äntligen har vi fått information, detta p g a att det funnits starka krafter som lagt sig i och ifrågasatt 5G-tekniken. Minnesanteckningar  /contentassets/1151db51ecf749bfbc38a520706b82cf/minnesanteckningar-mote-181212.pdf Man säger här att man bygga ut i storstäderna först. Det är inte sant. De små fyrkantiga … Läs mer

Föryngring: de har valt årets Nobelpristagare

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Till Erik Sjödin Naturvårdsverket och Johan Abenius Naturvårdsverket Hej! Jag undrar om ni även beaktar den pulsade mikrovågsstrålning som en negativ miljöfaktor? En artificiell strålning vars våglängder knappt finns naturligt på jorden, än mindre pulsad.  SSM skriver: Radiovågor innefattar lågfrekventa … Läs mer

Återigen krav på information av SSM om 5G

Galleri

En härlig mix av relationskrisande kvinnor i kulturen, skam, skuld – och så lite om döden.

Till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) Eftersom det är omöjligt att hitta information på SSMs, webbsida och att det skall finnas, enligt Anders Kjellander Umeå, säkerhetsföreskrifter och gränsvärden för radiolänkar på marknivå, om jag uppfattat saken rätt, begär jag därför följande dokument och … Johnson nu till slut fått sitt

”ORDER!” Talmannen John Bercow har skrikit

Galleri

Till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Umeå kommun, samt Post- och telestyrelsen, Försvarsmakten och övriga beslutande personer i Umeå kommun. Till Försvarsmakten, en frisk befolkning är rikets säkerhet. Ni har expertkunskapen inom FRA (Försvarets radioanstalt). Detta brev skall i laga ordning diarieföras hos … Läs mer

Högre spel och bättre kemi med

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Bilderna nedan ur Broschyren till Nordens elektronikmässa 2019, men som jag nu fann i en elektroniktidning  /images/pdf/2014-02-Low.pdf Till mässan /sv/advanced-engineering-automotive-engineering-elektronikmaessan/elektronikmaessan-2019/ Att nyttja 1,8 GHz – 3,8 GHz i smala koncentrerade strålar som med högintensiv pulsad strålning passerar genom kroppens vävnader … Läs mer

Den brittiska premiärministern Boris Johnson vill

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Neonikotinoider och bin en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen   Låg risk i Sverige. Vid en internationell jämförelse är risken för effekter av neonikotinoider på bin och pollinering av grödor, mindre i Sverige än i många andra länder. Detta beror … Trump: Johnsons brexit hotar handelsavtal | SvD

Den brittiska premiärministern Boris Johnson vill

Galleri

Och så blir det hyllning till designern

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas är alla siffror före 2004 osäkra av flera skäl. Se deras svar nedan. Jag kan dock inte låta bli att tvivla på, att inrapporteringen varit så dålig som Socialstyrelsen säger. Socialstyrelsen bildades redan 1913 och borde ha … hur det blir med brexit, sedan

förundras Now Super Deadpool 1  6 PVC Staty KOTOBUKIYA